You are viewing archived content
of the Inter-American Foundation website as it appeared on June 1, 2018.

Content in this archive site is NOT UPDATED.
Links and dynamic content may not function, and downloads may not be available.
External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views contained therein.
Go to the current iaf.gov website
for up-to-date information about community-led development in Latin America and the Caribbean.

Anplawaye

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

 

Office of the President and CEO

Paloma Adams- Allen

Office of External and Governmental Affairs  General Counsel Office of Operations  Grant-Making & Portfolio Management 

Barbara Aliño

 Managing Director

Paul Zimmerman

General Counsel

Lesley Duncan

Chief Operating Officer
Marcy Kelley
Managing Director

 

Carolina2

Carolina Cardona se reprezantan IAF pou Ayiti ak Repiblik Dominikèn. Anvan li te rantre nan IAF, Carolina te travay kòm direktè Peace Corps nan peyi Togo nan ane 2009-2013. Devlopman karyè l te kòmanse nan Ondiras nan ane 1985 kote li te travay kòm yon volontè Peace Corps. Apa de gouvènman Ameriken an, Carolina te anseye klas senkyèm ane nan San Salvador e li te jere yon pwojè sou sante repwodiktif pou Komite Sekou Entènasyonal [International Rescue Committee] nan Azerbaijan. Li te devlope dwa travayè yo lè li tap sipèvize yon pwojè sou sekirite ak sante nan travay nan Sèvis Legal Travay agrikòl [Farmworkers’ Legal Services] nan North Carolina. Carolina gen yon bakaloreya nan Angle nan Inivèsite Michigan ak yon metriz nan sante piblik nan Inivèsite North Carolina.