You are viewing archived content
of the Inter-American Foundation website as it appeared on June 1, 2018.

Content in this archive site is NOT UPDATED.
Links and dynamic content may not function, and downloads may not be available.
External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views contained therein.
Go to the current iaf.gov website
for up-to-date information about community-led development in Latin America and the Caribbean.

Kreyol News

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

KREYOL NEWS

Amelyore Posibilite pou Jwenn Dlo

Post Date:10/07/2015 7:50 AM

 

Water3

Centro de Educação Popular e Formação Social (CEPFS), ki se yon bennefisyè sibvansyon ak patnè IAF depi 2010, te pran youn nan pi gwo pri yo nan seremoni Von Martius Prizes for Sustainability a, pandan konferans ànyèl Ecogerma ki te fèt nan Sao Paulo nan dat 30 septanm ak 1ye oktòb la. Kote ki te òganize konferans lan, se Brazil-Germany Chamber of Commerce and Industry, avèk asistans Federasyon Endistri nan Eta Sao Paulo.

Sijè yo te chwazi pou ane sa a, se te rezilta ki soti nan mwayen yo te sèvi pou rezoud kriz dlo ak enèji. CEPFS gen kèk tan l ap ede kominote kiltivatè nan Eta Paraíba yo reziste kont pi move sechrès ki janm frape Nòdès Brezil la depi plizyè lanne; l ap ede yo tou amelyore mwayen pou rive jwenn dlo nan kondisyon semi-arid ki domine nan zòn lan. Avèk lajan sibvansyon IAF la, CEPFS enstale twalèt konpos, li enstale rezèvwa pou resevwa ak konsève dlo lapli, epi li bay fòmasyon ki te nesesè pou agrikiltè yo sèvi avèk teknik agrikilti ki pran an konsiderasyon resous limite an dlo yo.

Pandan sis lane ki fenk pase yo, CEPFS te fè travay ki te rekonnèt, avèk rekonpans nan kategori Imanite nan pri Von Martius yo, men an 2015, CEPFS te pran premye pri pou yon pwojè li, ki te rele Convivência con o semiarido; non sa a vle di travay nan kondisyon semi-arid; youn nan esponsò yo te konpayi nasyonnal petwòl Petrobras la, kòm yon pati nan pwogram responsabilite sosyal li. Bennefis yo rive jwenn Brezilyen ki nan minisipalite Cacimbas, Desterro, Imaculada, Matureia, Texeira, São José do Bomfin, ak nan Paraíba. Nan pami moun ki te montre apresyasyon yo, te genyen mèt antrepriz, responsab piblik, ak reprezantan enstiti rechèch ak sosyete sivil la.

Return to full list >>